Egypt: Údolí králů

Údolí králů je asi nejznámější pohřebiště egyptských králů. Prvním faraónem, o němž můžeme s určitostí říct, že zde byl pochován, byl Thutmose I. Nejvýznamnější Ramess II. a nejznámější Tutanchamon.

Hrobky panovníků osmnácté až dvacáté dynastie nebyly již umístěny v mastabách nebo pyramidách, ale vytesány do úbočí hor. Skalní hroby v Údolí králů bývaly často i více než 200 metrů hluboko ve skále. Měli celou řadu síní i menších komor s bohatou výzdobou.

Poloha Údolí králů

Údolí králů se nachází na západním břehu řeky Nil naproti Luxoru (postaven na místě starověkých Théb) pod vrcholkem hory El-Quorn a je rozděleno na Východní údolí a Západní údolí. V Západním údolí je veřejnosti zpřístupněn pouze jeden hrob - velekněze Aje, následníka panovníka Tutanchamóna. Většina nejdůležitějších hrobek se nachází ve Východním údolí. To je přístupné veřejnosti. Pouze pro návštěvu Tutanchamónovy hrobky je potřeba zvláštní povolení.

Tradice Údolí králů

Tradici pohřbívat panovníky v Údolí králů zavedl nejspíše Ahmose, první panovník 18. dynastie. Poslední hrob patří Ramesseovi XI. Ahmosova hrobka, ani hrobka jeho syna Amenhotepa I. zatím nebyla nalezena. Prvním faraonem, o kterém lze s určitostí říci, že je tu pochován, je Thutmose I. Nejvýznamnější je Ramesse II. Nejznámější pak Tutanchamon, jehož hrob byl objeven v roce 1922. Celkem v Údolí králů bylo zatím objeveno přes 62 hrobek (pouze 24 z nich je královských), některé vyhloubeny až 100 m hluboko uvnitř skal.