Egypt památky

Egypt a jeho památky fascinuje lidstvo už od nepaměti. Egypt po sobě zanechal nádherné památky, které jsou proslulé po celém světě. Egyptské památky asi přitahují každého z nás.

Mezi nejznámější egyptské památky patří: Sfinga, pyramidy v Gíze, Údolí králů, Chrám královny Hatšepsut, chrám Karnak, Luxor, Sakkára, Kom Ombo, Abú Simbel.Egypt - nejznámější památky:


Údolí králů

Údolí králů je asi nejznámější pohřebiště egyptských králů. Prvním faraónem, o němž můžeme s určitostí říct, že byl v Údolí králů pochován, byl Thutmose I. Nejvýznamnější Ramess II. a nejznámější Tutanchamon. Hrobky panovníků osmnácté až dvacáté dynastie nebyly již umístěny v mastabách nebo pyramidách, ale vytesány do úbočí hor. Skalní hroby v Údolí králů bývaly často i více než 200 metrů hluboko ve skále. Měli celou řadu síní i menších komor s bohatou výzdobou.

Sfinga

Sfinga je záhadná socha s lidskou hlavou a se lvím tělem. Na výšku dosahuje 20 metrů a do délky 70 metrů. Pod sfingou se nacházejí komplexy chodeb a chrámů. Údajně je to propojovací cesta mezi všemi třemi pyramidami. Sfinga leží před východní stranou Rachefovy pyramidy. Pod nánosy písku, který vítr vytrvale přináší z blízké pouště, byla sfinga již kdysi téměř pohřbena. Faraón Tutanchamón ji nechal z písečného zajetí vysvobodit.

Sakkára

Sakkára se nalézá na západním břehu Nilu, na okraji Libyjské náhorní plošiny, zhruba třicet kilometrů východně od současného hlavního města Egypta Káhiry. Sakkára to jsou hrobky králů z období prvních pyramid. Zde také stojí prý nejstarší stupňovitá pyramida a to krále Džósera ze 3. dynastie, kterou postavil geniální architekt Imhotep. Najdeme zde i asi 15 pyramid nejdůležitějších králů té doby, i mastabové soukromé hroby staroegyptských šlechticů. Pod Sakkárou se vyskytují komplexy podzemních prostor se spoustou mumifikovaných posvátných zvířat.

Karnak

Karnak je chrámový komplex a hlavní kultovní středisko boha Amona, nacházející se v oblasti starověkého Vesetu. Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Byl postaven a rozšiřován postupně po dobu více než 1500 let. V centru komplexu Karnak je obrovský chrám Amuna, ve kterém se nachází Svaté jezero.

Chrám královny Hatšepsut

Hatšepsut byla královna 18. dynastie, která vládla starověkému Egyptu. Hatšepsut byla dcerou Thutmose I. a manželkou svého nevlastního bratra Thutmose II. Královna Hatšepsut nechala zbudovat jednu z nekrásnějších staroegyptských památek. Chrám královny Hatšepsut je zčásti vytesán do skalisek, takže působí, skoro jako by jej vybudovala samotná příroda. Chrám královny Hatšepsut se rozkládá na třech terasách, které se opírají o stěny, po jejichž stranách stojí sloupořadí a jsou vzájemně propojeny hlavní vzestupnou rampou

Pyramidy v Gíze

Pyramidy v Gíze, tři velké pyramidy se sfingou v popředí, jsou snad nejčastěji používaným symbolem Egypta. Pyramidy v Gíze je královské pohřebiště, kde odpočívají stovky úředníků a významných osobností 4. dynastie. Gíza je dnes součástí velké Káhiry. Jako první faraón si zde vybral místo k odpočinku slavný Cheops a stvořil tak největší stavbu všech dob.