Historie Egypta

Historie egypta sahá až do doby 3. tisíciletí př. n. l., kdy se objevují první písemné zprávy. Přibližně v této době došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta a začínají se psát významné dějiny egypta.

Horní a Dolní Egypt byl spojen kolem roku 3150 př.n.l. králem Menesem, který dal takto vzniknout několika sériím dynastií, které vládly Egyptu po další tři tisíce let. Egyptská kultura během této dlouhé éry vzkvétala a zachovávala si poměrně neměnné náboženství, umění, jazyk i zvyky.Řeka Nil

Historie Egypta je neodmyslitelně spjata s Nilem. Řeka Nil ovládala náboženský, hospodářský i společenský život starověkých Egypťanů.

Egyptská civilizace

Egyptská civilizace patří k nejstarším na světě a jako taková byla respektována i jejími pozdějšími dobyvateli včetně Alexandra Velikého a Římanů. Počátky prvních civilizací jsou spojeny s Nilem, který byl od pradávna oslavován jako božstvo.

Historie Egypta v kostce

Spojením Horního a Dolního Egypta kolem r. 3000 p. n. l. začala éra civilizace, která okouzlila svět a dodnes je předmětem obrovského zájmu vědců i laické veřejnosti. Od doby, kdy Narmer spojil obě egyptské části v jednu říši, můžeme egyptské dějiny velmi zhruba rozdělit na tato období:

  • 3100 – 322 p. n. l. Faraónský Egypt
  • 332 – 30 p. n. l. Alexandr a Ptolemaiovská doba
  • 30 p. n. l. - 638 Římská nadvláda
  • 640-1517 Arabská nadvláda
  • 1517-1882 Osmanská nadvláda
  • 1882-1952 Britská okupace
  • Od r. 1952 Nezávislý Egypt