Faraoni Egypta

Faraon je titul používaný pro vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí. Ve starší literatuře se uvádí, že faraoni byli pokládáni za potomky bohů a tedy také bohy. Nejslavnější faraoni v Egyptě jsou z 18. dynastie. Zakladatel byl Amose. Správním a náboženským centrem se staly Théby.

Faraoni byli vládci Horního a Dolního Egypta, králové s neomezenou mocí. Faraon byl pozemským synem boha Re, nejvyššího ze všech bohů. Byl považován za žijícího Hora a uctíván jako bůh. Symbolem faraona byla dvojitá královská koruna, která symbolizovala Horní a Dolní Egypt. Bílá část znamenala Horní a červená Dolní Egypt. Po smrti faraona bylo jeho tělo balzamováno (mumifikace) a uloženo do sarkofágů. Mumifikace byl složitý proces, který připravil faraona na posmrtný život. Faraoni byli ukládány do hrobky s bohatou pohřební výbavou.Nejznámější faraoni


Hatšepsut

Hatšepsut: žena-faraon vládla jako pátý vládce 18. dynastie. K moci se dostala jako regentka svého, tehdy ještě nedospělého, syna Thutmose III., ale později se vlády odmítla vzdát. Hatšepsut podnikala velkolepé obchodní výpravy do země Punt (dnešního Somálska), ale jejím nejslavnějším počinem je chrám Džeser-džeseru.

Thutmose III.

Thutmose III. je považován za největšího válečníka v dějinách Egypta. Podnikl 17 vojenských výprav a posunul hranice své země za Lybii, Núbii a dokonce až za řeku Eufrat. Rovněž se věnoval stavitelské činnosti. Je autorem velkého množství chrámů a přispěl velkou měrou k rozšíření Karnackého chrámu.

Amenhotep IV.

Amenhotep IV byl desátý král 18. dynastie a je více znám pod jménem Achnaton. Bylo mu přezdíváno „kacířský král“, protože provedl silné náboženské reformy, které zcela ignorovaly tisíciletou tradici. Spočívaly v zákazu mnohobožství a přikazovaly uctívat jediného boha, slunečního Atona. Král dal k poctě svému bohovi vybudovat dokonce nové město – Achetaton (dnešní El-Amarna). Po faraónově smrti, jehož ženou byla prý nejkrásnější žena starověku – Nefertiti, se pak vše vrátilo ke starým pořádkům.

Tutanchamon

Tutanchamon byl nevýznamný panovník, který usedl na trůn ještě jako dítě, ale vryl se do paměti lidem po celém světě po objevu jeho nevykradené hrobky v Údolí králů – Howardem Carterem v listopadu roku 1922. Hrobka obsahovala mimo sarkofágu s královou mumií fascinující poklad, z něhož snad nejznámějším artefaktem je zlatá pohřební maska. Tu si spolu s dalšími předměty můžete prohlédnout v Káhirském muzeu.

Ramesse II.

Ramesse II byl třetí panovník 19. dynastie a proslul svými boji s Chetity o dřívější egyptské državy: Sýrii a Palestinu. Nejslavnější z jeho bitev je jistě bitva u Kadeše, která vedla k podepsání nejstarší mírové smlouvy na světě. Velký obdiv si Ramesse zaslouží za svou stavitelskou činnost. Budoval množství chrámů, zakládal nová města a zveleboval ta stará.