Egyptští bohové

Egyptští bohové to jsou stovky bohyní a bohů, kteří jsou uctíváni v podobě fetišů, zvířat, rostlin, lidských a fantastických bytostí. Uctívaní egyptští bohové se měnili podle vůle panovníka, který právě zasedl na trůn, či podle vůle egyptských kněží. Achnaton, známý jako král kacíř, všechny bohy svrhl a jediný bůh byl Aton.

Počátkem roku 3000 př. n. l. došlo k polidštění bohů i přesto však zůstali lidé u zvířecích symbolů, kdy jsou egyptští bohové představováni jako člověk se zvířecí hlavou.

Bohové starého Egypta


Amon (Amun) - bůh stvořitel; bůh plodnosti spojovaný s beranem a husou
Amon-Ré - vznikl spojením bohů Amona a Réa, nejvyšší bůh v době 18. dynastie
Anup (Anúbis) - bůh se šakalí hlavou dohlížel na balzamování a doprovázel zemřelého "na druhou stranu". Strážce podsvětí
Apis (Hapi) - posvátný býk, zosobnění řeky Nilu. Syn Horův, ochránce pozůstatků zemřelých
Apop (Apópis) - démon v podobě velkého hada. Nepřítel boha slunce Ré. Vždy poražen Réem v jejich nekonečném boji. Snažil se nejrůznějšími nástrahami bránit bohovi Ré, aby mohl plout ve své lodi
Atum - bůh zapadajícího slunce
- vzniká zrozením, po smrti se spojuje s Ka; je to něco jako duše,svědomí a vědomí
Bast (Baset) - ochránkyně města Pibaste; jejím posvátným zvířetem byla kočka
Bes - bůh hudby, lásky, štěstí a manželství. Znázorňován jako trpaslík
Eset, Eseta (Isis) - manželka Usirova a matka Horova. Bohyně s kouzelnou mocí využívanou ke konání dobra a hájení spravedlnosti. Nejuctívanější bohyně starého Egypta
Geb - bůh země, vegetace, chránil před hady a štíry. Syn boha vzduchu Šova a bohyně vody Tefnut. Se setrou a manželkou Nut měli děti Usira, Esetu, Sutecha, Nebhet. Bůh má často zelenou barvu
Hah - bůh času a nekonečnosti prostoru
Hapi (Apis)- posvátný býk, zosobnění řeky Nilu. Syn Horův, ochránce pozůstatků zemřelých
Hathor - bohyně radosti, nebe; ochránkyně žen, hudebníků a zemřelých. Matka a manželka boha slunce Réa Bohyně s kraví hlavou.Společnice Hóra
Hór - bůh nebe, slunce, světla; podoba sokola. Nebo s korunou Horního a Dolního Egypta. Syn Usira a Esety, sluneční bůh a ochránce královské moci. Později dostal lidskou podobu
Imhotep - bůh léčitel; skutečný člověk, poradce a architekt faraona Džosera (26 st. př. n. l.)
Ka - lidský dvojník představující životní sílu. Je nesmrtelný, vzniká při zrození. Zobrazen jako postava malého dítěte stojícího za osobou. Dodává mrtvému sílu pro život na onom světě. Po smrti se spojí s Bá
Khons - měsíční bůh, později bůh léčitel
Maat - bohyně pravdy, spravedlnosti, zákonosti a vesmírného řádu. Účastnila se obřadů "vážení srdce". Symbolem je peří
Min - původně bůh plodnosti živitel lidí, stvořitel světa. Později se stal ochráncem poutníků a bohem cest. Zobrazen jako muž se ztopořeným penisem
Nebthet - uznávaná především ve městě On (Héliopolis - dnešní Tell Hasan). Dcera boha země Geba a bohyně nebe Nuty. Sestra a manželka boha pouště Sutecha. Svedla svého bratra Usira a měla s ním syna Anupa - ochránce mrtvých. Nechbet - původně bohyně války. Spolu s bohyní Vadžet chránily a symbolizovaly Egypt. Bohyně s podobou supice, ochránkyně Horního Egypta
Neit - bohyně války a umění, ochránkyně města Sai. Bohyně Dolního Egypta. Neit měla kouzelnou moc a ochraňovala před zlými sny.
Nut - bohyně nebe. Manžel bratr Geb, děti Ré, Usir, Sutech, Eseta, Nebhet a Hor. Dcera Šova a Tefnuty. Zobrazovaná jako žena v předklonu opřená chodidly a dlaněmi o zem. Symbolem jsou hvězdy
Ptah - bůh stvořitel, partner lví bohyně Sekhmet. Memfidský bůh. Mumifikovaný holohlavý muž s božským vousem a žezlem vas (symbol života, všemohoucnosti a stálosti). Později ztotožněn se Sokarem - Ptah-Sokar. Převtělen do býka Ápida (Hapi), jeho posvátné zvíře
Ré (Ra) - bůh slunce. Zobrazen se sokolí hlavou zdobenou slunečním diskem. Matka Nut otec pravděpodobně Geb. Nepřítelem je obrovský had - démon Apop (Apópis), se kterým svádí nekonečný boj a musí zdolávat jeho nejrůznější nástrany, aby mohl plout ve své lodi (slunce po obloze). Během noční pouti s beraní hlavou. Sluneční bůh z jehož slz vzešli lidé a zvířata
Renenet - bohyně dětí
Sebek, Sobek - bůh krokodýl, bůh vody. Přinášel úrodu polí a rostlin
Sekhmet - bohyně války, opak Hathor, společnice Ptaha spojovaná se lvicí a horkem pouště. Doprovázela faraona na válečných výpravách. Později se stala i bohyní lékařství, mohla však nemoc i přivodit
Seth - bratr a nepřítel Usira, bůh zla spojovaný s pouští a temnotou
Sokar - bůh mrtvých, pomáhal při stavbě hrobek a zádušních chrámů. Patron umělců a řemeslníků, zobrazován jako sokol nebo muž se sokolí hlavou. Chránil věčný odpočinek mrtvého
Sutech - bůh moře, bouří a pouště. Stal se symbolem zla, kvůli zavraždění svého bratra Usira
Šov - otec Geb a Nuty, bůh vzduchu a světla. Syn boha Atuma
Tefnut - bohyně vody. Sestra a manželka Šova. Vyobrazována jako žena se lví hlavou
Thovt - bůh moudrosti, věd a umění, spravedlnosti, písma a řeči, lékařství. Spojovaný s opicí a ptákem Ibisem. Považován za srdce a jazyk boha Ré. Účastnil se obřadu "vážení srdce". Zobrazován se srpem měsíce, protože byl původně uznáván jako bůh měsíce
Usir (Osiris) - vládce podsvětí a pán mrtvých. Zavražděm bratrem Sutechem. Se svou manželkou Esetou (Isis) měli syna Hora. Bůh vegetace, smrti a znovuzrození
Vadžet - bohyně znázorňovaná jako kobra - ureus. Ochránkyně Dolního Eypta, symbolizovala královskou moc a světlo. Oko slunečního boha
Vešebt - Soška a dvojník-služebník zemřelého krále na onom světě