Egyptologie

Egyptologie je věda, která podrobně zkoumá starověký egypt a jeho dějiny. Egypt je nejstarší stát na světě a jeho historie je více než bohatá, sahá až do doby 5000 let př. n. l.

Egyptologie jako věda vznikla asi v 17. století, kdy se zájem o Egypt přesunul z pouhé zvědavosti a sběratelské vášně do řádného vědeckého oboru.Začátky egyptologie

Začátky egyptologie se datují přibližně do období renesance, za zakladatele moderní, novověké egyptologie je považován Jean-François Champollion (1790 - 1832), který m.j. i rozluštil staroegyptské písmo. Zásadní význam pro rozvoj egyptologie měla Napoleonova výprava do Egypta v letech 1798 - 1800. Významnou událostí v dějinách egyptologie byl rovněž objev Tutanchamonovy hrobky Howardem Carterem v roce 1922.

Egyptologie v České republice

V České republice se v současnosti egyptologie vyučuje na Karlově Univerzitě, přičemž se dá říct, že patří mezi obory, jež jsou v České republice na vysoké úrovni.

Čeští egyptologové

Českým egyptologům pracujícím na konsesi v jižním Abúsíru se na sklonku roku 2007 podařil další významný objev - odhalili pohřební komoru patřící knězi Neferínpuovi. Mezi české proslulé egyptology patří:

  1. František Lexa: zakladatel české egyptologie
  2. Jaroslav Černý
  3. Zbyněk Žába: spoluzakladatel Československého egyptologického ústavu UK v Praze a Káhirského pracoviště